fotowoltaika
 energia elektryczna ze Słońca
 wentylacyjna z odzyskiem ciepła
     rekuparatory
 klimatyzatory

Pompa ciepła - Podstawy

Wykorzystując pompę ciepła jako niskotemperaturowe źródło energii około 75 % energii grzewczej otrzymujemy ze środowiska naturalnego bezkosztowo, płacimy tylko za energię elektryczną zużytą do napędu sprężarki i pomp obiegowych, czyli z 1 kWh energii elektrycznej otrzymujemy 3-5 kWh energii cieplnej.

 

Podział tematyczny:

1.   Budowa i zasady działania pompy ciepła
2.   Rodzaje pomp ciepła
3.   Podstawowe parametry pompy ciepła
4.   Współczynnik efektywności pompy ciepła
5.   Moc grzewcza pompy
6.   Moc elektryczna pompy
7.   Moc chłodnicza pompy
8.   Chłodzenie za pomocą pomp ciepła
9.   Zalety i wady pomp ciepła
10. Unikalne rozwiązania pomp ciepła firmy Helioterm
      A.   Historia Heliotherm
      B.   Typoszereg pomp ciepła Heliotherm
      C.   System świeżej wody Heliotherm
      D.   Uniwersalne! Powietrzna pompa ciepła typu split
      E.   Zdalne sterowanie układem pompy ciepła - opatentowane rozwiązania Heliotherm
      F.   Zdalny Nadzór Serwisowy - tele control®
      G.  Płynna modulacja mocy

 

1. Budowa i zasada działania pompy ciepła

Pompa ciepła jest urządzeniem wykorzystującym klasyczną zasadę termodynamiki (tzw. cykl Carnota), którego podstawowym zadaniem jest transport energii cieplnej zakumulowanej w gruncie, powietrzu i wodach podziemnych (tzw. dolne źródło ciepła) do miejsca o określonej, pożądanej temperaturze np: instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej (tzw. górne źródło ciepła).

Proces ten przebiega wbrew naturalnemu kierunkowi przepływu ciepła i zachodzi dzięki dostarczonej z zewnątrz energii mechanicznej (pompy sprężarkowe) lub cieplnej (pompy absorpcyjne). Dolne źródła ciepła z racji niskiej temperatury nie nadają się do bezpośredniego wykorzystania, ale właśnie dzięki pompie ciepła możliwe jest pozyskanie tej energii w sposób ekonomicznie opłacalny. Aby cały ten obieg oparty o pompę ciepła mógł działać poprawnie konieczny jest stały dopływ prądu.

Podstawowymi elementami instalacji grzewczej z pompą ciepła są:

 1. Dolne źródło ciepła
 2. Parownik
 3. Sprężarka
 4. Skraplacz
 5. Górne źródło ciepła
 6. Zawór rozprężny

Wszystkie 4 elementy pompy ciepła ( B, C, D i F ) połączone są ze sobą rurkami miedzianymi, lutowanymi srebrem, tworząc wewnętrzny obieg pompy ciepła. Jest on wypełniony czynnikiem roboczym, który posiada właściwości pozwalające mu wrzeć w niskich temperaturach (np. -40°C ÷ 0°C). Najczęściej czynnikiem roboczym jest R407C, R410A, R404A i R134A – nie zawierające halogenów , niepalne i będące biodegradowalne. Czynnik roboczy inaczej chłodniczy przepływając przez parownik B odparowuje i pobiera ciepło z dolnego źródła A (dokładniej z czynnika obiegu dolnego źródła ciepła - jest nim najczęściej glikol, krążącego w dolnym źródle) i zaczyna wrzeć stając się parą o niskim ciśnieniu i temperaturze. Następnie w postaci pary zostaje zassany przez sprężarkę C i ulega sprężeniu do temperatury około 75°C co wywołuje gwałtowny wzrost jego temperatury. Tak skondensowany czynnik trafia do skraplacza D gdzie przekazuje swoją energię cieplną układowi górnego źródła ciepła E. Podczas tego procesu skrapla się i w postaci cieczy trafia do zaworu rozprężnego F, w którym zostaje zdławiony od ciśnienia skraplania do ciśnienia jakie jest w parowniku. Cykl rozpoczyna się ponownie.

W całym układzie główne straty termodynamiczne związane są z procesami dławienia i sprężania. Zmniejszając straty powoduje się wzrost efektywności działania urządzenia. Sposobem na zmniejszenie tych strat jest stosowanie układów wielostopniowych, w których sprężanie i dławienie czynnika roboczego odbywa się wielostopniowo. W dzisiejszych pompach konstruktorzy stosują układy z dwustopniowym sprężaniem i jedno lub dwustopniowym dławieniem. Pomimo tego że, układy wielostopniowe są droższe od jednostopniowych, ich koszty eksploatacyjne są niższe i pozwalają na efektywniejsze wykorzystanie niskotemperaturowych źródeł ciepła.

Wiele modeli pomp ciepła, które stanowią źródło ciepłej wody użytkowej (cwu) są zaopatrzone w zbiornik na wodę, która automatycznie jest podgrzewana.

 

2. Rodzaje pomp ciepła

Pompy ciepła możemy podzielić ze względu na sposób pracy i rodzaj dostarczonej energii do jej wykonania na :

 • pompy sprężarkowe – energia dostarczona w postaci energii elektrycznej
 • pompy absorpcyjne – energia dostarczona w postaci ciepła

W zależności od rodzaju dolnego źródła ciepła, i przy założeniu, że instalacja grzewcza budynku wykonana jest jako wodna wynika nazewnictwo sprężarkowych pomp ciepła:

 • pompy powietrze – woda
 • pompy woda-woda
 • pompy solanka-woda

Pierwszy człon określa dolne źródło ciepła pompy, natomiast drugi człon określa rodzaj instalacji grzewczej w budynku. Pompa ciepła należy do niskotemperaturowych źródeł ciepła i instalacja grzewcza w budynku powinna być do tego przystosowana. Im temperatura wody grzewczej będzie niższa, tym pompa ciepła będzie pracować oszczędniej – zużyje mniej energii elektrycznej. Dlatego najczęstszym rodzajem ogrzewania jest ogrzewanie podłogowe lub ścienne. Pompa ciepła może również współpracować z grzejnikami, jednak zaprojektowanymi na stosunkowo niską temperaturę wody grzewczej na zasilaniu grzejników, np. 50 – 60°C. Należy liczyć się z tym, że grzejniki o niskiej temperaturze wody grzewczej będą duże lub trzeba będzie zastosować kilka w danym pomieszczeniu.

Pompy powietrze – woda

Jest to najmłodsza a zarazem najdynamiczniej rozwijająca się grupa pomp ciepła. Najnowocześniejsze jednostki są wstanie efektywnie pracować przy temperaturach dochodzących do – 25 °C. Koszt montażu powietrznej pompy ciepła są znacznie niższe niż w przypadku gruntowych pomp ciepła. Wśród rozwiązań jest także możliwość wykorzystania powietrza technologicznego, które posiada temperaturę dodatnią. Powietrzne pompy ciepła można stosować w większych obiektach odzyskując ciepło z wentylacji lub procesów technologicznych generujących duże zyski ciepła. W dzisiejszych czasach powietrzne pompy ciepła potrafią klimatyzować pomieszczenia, grzać ciepłą wodę użytkową, ogrzewać pomieszczenia czy ogrzewać wodę w basenach. Ciepło z powietrza zewnętrznego lub technologicznego przechodzi przez lamelowy parownik oddając swoją energię cieplną i ponownie odprowadzane jest do atmosfery. Czynnik roboczy z pobraną z powietrza energią cieplną przechodzi do sprężarki gdzie jest sprężany i dalej przesyłany na odbiornik energii cieplnej. W procesie sprężania czynnika roboczego dochodzi do podwyższenia jego temperatury. Po oddaniu energii cieplnej jakiemuś odbiornikowi ciepła, może nim być zasobnik wody użytkowej, ogrzewanie podłogowe bądź grzejniki, czynnik roboczy powraca do parownika , przechodząc wcześniej przez zawór rozprężny. Jednak temperatura powietrza znacznie zmienia się w ciągu okresu grzewczego co ma bezpośredni wpływ na efektywność pracy pompy ciepła, tym samym na koszty ogrzewania domu – im dłuższa i mroźniejsza zima tym wyższe koszty ogrzewania.

Nowoczesne powietrzne pompy ciepła mogą wytwarzać ciepło grzewcze nawet przy temperaturze zewnętrznej: -15, –20 °C. Jednak, przy tak niskich temperaturach pompa nie dostarczy potrzebnej ilości ciepła, aby ogrzać budynek. W mroźne dni konieczne będzie dogrzewanie wody zasilającej instalacje ogrzewania domu, np. grzałką elektryczną, kotłem grzewczym (gazowym, olejowym, na paliwo stałe).

Pompy woda-woda

W technologii tej wykorzystano fakt, że woda gruntowa nawet w zimie utrzymuje stałą temperaturę: od 7 do 12 °C. Ciepło z wody pobierane jest przy pomocy systemu studni ( w zależności od zapotrzebowania na ciepło dwóch lub więcej ). Jedna ze studni stanowi zbiornik ciepłej wody czerpalnej, natomiast pozostałe studnie mają charakter zrzutowy. Pobierana jest ze studni czerpalnej, tłoczona do pompy ciepła, gdzie oddaje swoja energię cieplną. Następnie, schłodzona odprowadzana jest do studni zrzutowej (chłonnej).

Jest to najefektywniejszy typ pomp cieplnych – osiągający wskaźnik COP do około 6,5. Jednak woda gruntowa zawiera wiele zanieczyszczeń oraz charakteryzuje się wahaniami swego poziomu w czasie. O możliwości wykorzystania wód głębinowych decydują: wydajność studni, temperatura i mineralizacja wody. Zazwyczaj system realizuje się jako układ dwóch studni - eksploatacyjnej i chłonnej, oddalonych od siebie o 15 - 20m.System wymaga więc okresowego czyszczenia i uzależniony jest od poziomu zwierciadła wody gruntowej. Do uzyskania 1 kW mocy grzewczej wymagany jest przepływ wody o natężeniu około 150 l/h.

Pewną modyfikacją tego systemu jest zastosowanie wymiennika z rur ułożonych na dnie lub pod dnem stawu lub innego zbiornika wodnego.

Pompy solanka-woda

Grunt ma równomierną temperaturę w ciągu całego roku. Na głębokości 10 m wynosi ona około 7°C – 8°C natomiast na głębokości 2 m zmienia się sinusoidalnie w skali roku i wynosi ok. 11-17°C w okresie letnim i 1-5°C w okresie zimowym., przy czym im głębiej tym jest ona wyższa. Często w nomenklaturze spotykamy się z określeniem pompa typu solanka-woda. Mieszankę wody z glikolem określa się potocznie właśnie jako solankę.

Urządzenie pobiera ciepło zakumulowane w gruncie za pośrednictwem zamkniętej pętli rur z PE zalanych mieszaniną glikolu. Istnieją dwa rodzaje instalacji, które pobierają ciepło z „wnętrza ziemii” na potrzeby pompy ciepła: poprzez sondy pionowe inaczej głębinowe i kolektory poziome czyli powierzchniowe.

Pierwsze zajmują nieco mniej miejsca na działce, jednak wymagają zrobienia odwiertów na głębokość od 80 do 150 m. Kolektory poziome to kilkaset metrów rury PE o średnicy 1 cala i minimalnym ciśnieniu roboczym 6 bar, ułożonej płasko lub spiralnie na głębokości ok. 1,5 ÷2,0 m w odległościach 1 m od siebie. Decydując się na dany typ sond musimy uwzględnić warunki gruntowo-wodne i rodzaj gleby, na której znajduje się nasza działka. Największą wydajnością charakteryzują się wilgotne i gliniaste gleby, najmniejszą suche i piaszczyste.

Węzeł grzewczy

 

3. Podstawowe parametry pompy ciepła

Aby doprać odpowiednią pompę do naszego budynku i charakteru jego użytkowania posługujemy się następującymi parametrami:

 • współczynnik efektywności COP
 • moc grzewcza pompy [kW] - potrzebna ilość ciepła dostarczana do budynku
 • elektryczny pobór mocy [kW] - moc elektryczna pobierana do zasilania pompy
 • wydajność chłodnicza [ kW] - ilość ciepła pobierana ze środowiska

Zgodnie z normą EN 14511 i EN 255 parametry pomp ciepła podawane są dla temperatury wody grzewczej na zasilaniu instalacji W=35°C i temperatury:

 • solanki B=0°C – oznaczenie B0/W35
 • wody gruntowej W=10°C – W10/W35
 • powietrza atmosferycznego A= 2°C – A2/W35

 

4. Współczynnik efektywności pompy ciepła

O efektywności pracy pompy ciepła mówi tzw. współczynnik efektywności lub wzmocnienia (COP –Coefficient of Performance), określający stosunek energii cieplnej uzyskanej do energii elektrycznej pobranej przez silnik sprężarki.

Na współczynnik ten istotny wpływ ma różnica temperatury pochodzącej z dolnego źródła , a tej, którą emituje górne źródło ( grzejniki, ogrzewanie podłogowe itp.). Wysokość współczynnika wzrasta, kiedy różnica tych temperatur jest niewielka, co jest możliwe dzięki ogrzewaniu niskotemperaturowemu. Współczynnik uzależniony jest od rodzaju pompy, strefy klimatycznej oraz rodzaju górnego źródła. Współczynnik efektywności dla dzisiejszych pomp ciepła mieści się w przedziale od 3 do 6. Dla przykładu konwencjonalne kotły na węgiel lub inne surowce energetyczne posiadają ten współczynnik z przedziału od 0,5 do 0,99. Przyjmując, że nasza pompa ma COP = 4 – oznacza to, że płacąc np. 60 gr za 1 kWh zużytej energii elektrycznej otrzymujemy 4 kWh ciepła grzewczego, czyli 1 kWh ciepła grzewczego kosztuje nas 15 gr.

Jak widzimy niskie koszty uzyskania energii grzewczej to najważniejszy argument przemawiający za ogrzewaniem budynku przy wykorzystaniu odnawialnego źródła energii jakim jest pompa ciepła.

Dla oceny rzeczywistych kosztów ogrzewania instalacji określa się wskaźnik efektywności całej instalacji – wszystkich urządzeń w danym węźle grzewczym zasilanych energią elektryczną – tzw. COPIN. Jest to stosunek dostarczonego ciepła grzewczego do poboru energii elektrycznej wszystkich urządzeń zaangażowanych w pracę tej instalacji.

 

5. Moc grzewcza pompy

Dobór odpowiedniej pompy ciepła do naszego domu zawsze musi być poprzedzony i oparty o dokładne obliczenia zapotrzebowania budynku na ciepło w najbardziej niekorzystnych temperaturach notowanych w naszej strefie klimatycznej. Przy wstępnym szacowaniu zapotrzebowania na ciepło możemy kierować się następującymi prawidłowościami:

 • budynek pasywny: 10 W/m2
 • budynek niskoenergetyczny: 40 W/m2
 • nowy budynek z dobrą izolacją cieplną: 50 W/m2
 • dom z normalną izolacją cieplną: 70 W/m2
 • stary dom ze słabą izolacją cieplną: 120 W/m2

Dodatkowo jeśli pompa ciepła ma również ogrzewać zbiornik z C.W.U. to jej moc należy odpowiednio zwiększyć przyjmując dodatkowo od 0,25 kW do 0,45 kW na każdego mieszkańca.

 

6. Moc elektryczna pompy

Parametr ten określa maksymalną ilość energii elektrycznej pobieranej z sieci do zasilania agregatu sprężarkowego. Z reguły prąd elektryczny stanowi 25% zapotrzebowania energetycznego pompy ciepła. Pozostała część pochodzi ze źródła dolnego. Im mniejszy wskaźnik, tym tańsza będzie eksploatacja urządzenia.

 

7. Moc chłodnicza pompy

Moc chłodnicza jest to różnica pomiędzy mocą grzewczą urządzenia a mocą elektryczną. Definiuje on moc, z jaką sprężarka może maksymalnie pobierać ciepło (w szczególnym przypadku chłód) ze źródła dolnego. Parametr ten zyskuje dodatkowe znaczenie, jeśli pompa będzie używana również do chłodzenia pomieszczeń. W takim przypadku powinniśmy zadbać, by jego wartość była możliwie najwyższa.

8. Chłodzenie za pomocą pomp ciepła

Pompa ciepła może być kompleksowym rozwiązaniem, które dba o klimat Twojego domu przez okrągły rok.

Dzięki wykorzystaniu odwróconego obiegu czynnika chłodniczego pompa ciepła może również chłodzić pomieszczenia w naszym domu. Wówczas parownik pełni funkcję skraplacza a skraplacz – parownika. Chłodzenie pompami ciepła jest godną uwagi alternatywą dla tradycyjnych układów klimatyzacji.

Najprostszym sposobem wykorzystania instalacji ogrzewania również do chłodzenia pomieszczeń jest system ogrzewania podłogowego. Chłodzić pomieszczenia można również przez konwektory wentylatorowe lub stropy chłodzące. Ze względu na wrażliwość tradycyjnych grzejników na kondensat nie zaleca się ich zastosowania przy tego typu rozwiązaniach.

Wyróżniamy dwa typy chłodzenia za pomocą pomp ciepła:

 • Chłodzenie naturalne lub inaczej pasywne – realizowane poprzez wykorzystanie niskiej temperatury dolnego źródła ciepła; sprężarka pompy ciepła pozostaje wyłączona natomiast pracują jedynie pompy obiegowe a całym układem steruje regulator pompy, kontrolując temperaturę w charakterystycznych punktach instalacji tak aby utrzymywać zadaną temperaturę i nie dopuścić do przekroczenia temperatury punktu rosy; jest to wyjątkowo tani w eksploatacji sposób chłodzenia pomieszczeń
 • Chłodzenie aktywne – chłodzenie realizowane poprzez odwróconą pracę pompy ciepła; dzięki zastosowaniu zaworu czterodrożnego kierunek przepływu

 

9. Zalety i wady pomp ciepła

Pompa ciepła jest urzeczywistnieniem nowoczesnej myśli technologicznej w dziedzinie techniki grzewczej, u podwalin której, znalazł się wysoki nacisk na ochronę środowiska naturalnego oraz podniesienie sprawności urządzeń grzewczych i uniezależnienie się od kopalnych źródeł energii.

Do najważniejszych zalet pomp ciepła możemy zaliczyć:

 • jedno z najtańszych w eksploatacji źródeł ciepła, dzięki wysokim wskaźnikom efektywności COP, bez względu na rodzaj dolnego źródła – tańsze od konwencjonalnego ogrzewania elektrycznego, oleju opałowego, gazu płynnego, a porównywalne z kosztami gazu ziemnego,
 • dzięki wykorzystaniu odnawialnych i praktycznie niewyczerpalnych zasobów energii zawartej w otaczającym nas powietrzu, wodach gruntowych i głębinowych oraz gruncie powodują bardzo niską emisję CO2 do atmosfery, a dzięki zastosowaniu nowoczesnych czynników chłodniczych nie powodują niszczenia warstwy ozonowej,
 • niższe koszty budowy domu ze względu na brak potrzeby budowy komina oraz magazynowania opału, a co się z tym wiąże, brak konieczności wydzielania specjalnych pomieszczeń na składy paliwa czy kotłownie,
 • bezpieczeństwo użytkowania (nie występują łatwopalne lub wybuchowe paliwa),
 • wysoka estetyka wykonania urządzeń i instalacji (czyste i bezpyłowe),
 • bezobsługowość systemu – obsługa sprowadza się do odpowiednich ustawień regulatora
 • długa żywotność pomp ciepła – nawet do 50 lat
 • dostępna opcja chłodzenia - przy relatywnie niskich kosztach modernizacji instalacji,
 • brak konieczności wykonywania przyłączy innych niż energia elektryczna (gazu czy ciepła z sieci miejskich),
 • możliwość ubiegania się o dopłaty i preferencyjne kredyty, ze względu na pro- ekologiczny charakter urządzenia,
 • uniezależnienie się od wahań cen energii,
 • podniesienie wartości budynku

Z niewielu wad, które możemy wymienić najważniejsze to:

 • wyższa cena początkowa inwestycji, w porównaniu z tradycyjnymi źródłami,
 • odpowiednie ogrzewanie budynku – ze względu na niskotemperaturowy charakter źródła ciepła wymaga odpowiedniej instalacji grzewczej,

 

10. Unikalne rozwiązania pomp ciepła firmy Helioterm

www.heliotherm.com.pl

Proponujemy Państwu sprawdzone i solidne urządzenia renomowanej Austriackiej firmy HELIOTERM.

Dlaczego akurat firma Heliotherm? Firma Heliotherm od początku działalności stawia na pełną niezależność od innych źródeł grzewczych. Nasze urządzenia są tak projektowane, aby przy odpowiednim doborze dolnego źródła, cała energia pochodziła tylko ze środowiska i napędu sprężarki.
Brak fabrycznie montowanych podgrzewaczy pomocniczych to dla Klienta końcowego czytelny sygnał, że nasze urządzenia cechują się wysoką niezawodnością i trwałością oraz najniższymi kosztami eksploatacyjnymi.

 • 27 lat doświadczenia w produkcji pomp cierpła ,
 • Markowy produkt znanej austriackiej firmy z własnym centrum badań,
 • Serwis fabryczny i doradztwo techniczne na najwyższym poziome – ludzie z doświadczeniem w branży,
 • Pełny typoszereg 5-200 kW mocy grzewczej urządzeń,
 • Certyfikaty EHPA dla wszystkich typoszeregów urządzeń,

 

Główne zalety pomp ciepła firmy Heliotherm to:

 • Technologia bezpośredniego parowania - jako nieliczni na rynku,
 • Zaawansowana automatyka, umożliwiająca współpracę z systemami peryferyjnymi – PV, kolektory słoneczne, kominki itd.,
 • Zdalny nadzór obiegu termodynamicznego dla Serwisu jak i zdalne sterowanie przez Użytkownika,
 • Elektroniczny zawór rozprężny we wszystkich typoszeregach,
 • Technologia płynnej modulacji mocy,
 • Moduły hydraulicznie rozdzielone – ograniczenie problemów serwisowych,
 • Brak grzałek elektrycznych – znak jakości urządzeń,

 

A. HISTORIA HELIOTHERM

Kamienie milowe w rozwoju firmy Heliotherm

1987

Pierwsza w Europie pompa ciepła ze sprężarką typu Scroll

1994

Wprowadzenie elektronicznego zaworu rozprężnego do wszystkich typoszeregów - dsi®

1996

Opatentowanie technologii nadzoru urządzeń - tele control®

2003

Opatentowanie technologii zdalnego sterowania - web control®

2005

Pierwsza w pełni modulowana, gruntowa pompa ciepła

2009

Budowa centrum badań i rozwoju w Langkampfen w Austrii

2011

Wejście na rynek polski

        

W ofercie naszej firmy proponujemy Państwu następujące rodzaje pomp ciepła:

 

B. TYPOSZEREG POMP CIEPŁA HELIOTHERM

C. System świeżej wody Heliotherm

System świeżej wody jest optymalnie dostosowany do pomp ciepła Heliotherm, chroni je i zapewnia im dużą trwałość. Czy cenią Państwo higienę i czystość? System świeżej wody przeznaczonej do podgrzewania jest idealnym rozwiązaniem dla osób stawiających w tym zakresie wysokie wymagania.

W ciągu kilku sekund świeża woda jest przepływowo podgrzewana do zalecanej temperatury 47°C, dzięki czemu nie zawiera legionelli. System jest prawie bezobsługowy, działa bez dogrzewania elektrycznego i cechuje się bardzo wysoką sprawnością energetyczną. Gwarancja krystalicznej czystości - aby cieszyć się uczuciem bezpieczeństwa we własnym domu - dzięki systemowi świeżej wody Heliotherm!

Zbiorniki o pojemności od 400 do 1.500 litrów

Idealnie higieniczna woda > doskonała efektywność > system świeżej wody firmy Heliotherm:

 • Trwałość i niezawodność (wysoka jakość elementów)
 • Hamuje rozwój bakterii i chroni przez legionellą (podgrzewacz przepływowy)
 • Zawsze świeża woda (brak przechowywania)
 • Bardzo niskie koszty eksploatacji dzięki zoptymalizowanym parametrom hydraulicznym i niskiej temperaturze w zbiorniku
 • Energooszczędna i prawie bezobsługowa eksploatacja
 • Brak elektrycznego dogrzewania (brak grzałki, brak ukrytych kosztów)
 • Zawsze odpowiednia ilość ciepłej wody dla całej rodziny
 • Możliwość podłączenia różnych podgrzewaczy, systemów ogrzewania, termometrów, czujników, urządzeń solarnych itp.

D. Uniwersalne! Powietrzna pompa ciepła typu split.

Zamiast znowu martwić się galopującymi cenami energii, lepiej kupić solidną i ekonomiczną alternatywę, czyli powietrzną pompę ciepła typu split. To innowacyjne rozwiązanie firmy Heliotherm wszędzie zapewni doskonałe ogrzewanie i chłodzenie - również w Państwa domu.

Pochłania mniej pieniędzy i miejsca

Budowa albo remont dom? Ze względu na niskie koszty pozyskania energii powietrzna pompa ciepła typu split pomaga zaoszczędzić nie tylko pieniądze, lecz także dużo miejsca. Poza tym jest ona łatwa w montażu i nie wymaga uzyskania pozwolenia. Nawet na małych działkach wykorzystuje ona niewyczerpalną i darmową energię, która zawsze i wszędzie znajduje się w otaczającym powietrzu.

My oferujemy powietrzne pompy ciepła – Państwo liczą korzyści

Za bezstresowe i komfortowe grzanie i chłodzenie odpowiadają niezamarzające przewody grzejne i krótkie czasy odszraniania. Niezwykle cicho pracujący, dostępny w trzech wersjach parownik powietrza zewnętrznego, zapewnia przyjazny klimat sąsiedztwa, bo zastosowano w nim zoptymalizowane rozwiązania wentylatorowe.

 

 

E. Zdalne sterowanie układem pompy ciepła - opatentowane rozwiązania Heliotherm

Niezawodne sterowanie układem z pompą ciepła to kluczowy czynnik decydujący o komforcie użytkowania. Urządzenia Heliotherm cechują się wysokim stopniem niezależności, niemniej to ważne, aby w każdej chwili posiadać pełną kontrolę.

Technologia web control® to sprawdzona od lat technologia komunikacji poprzez Internet – komfort i wygoda dla Użytkownika.

Interfejs web control®

Aplikacja web control® to kontrola nad urządzeniem przez Użytkownika. Bezpłatna aplikacja umożliwia kontrolę i zmianę podstawowych parametrów jak np. krzywa grzewcza, tryb urlopowy. Program przechowuje zebrane dane i pozwala na wgląd do uśrednionych parametrów, np. całkowity czas pracy urządzenia w sezonie grzewczym.

F. Zdalny Nadzór Serwisowy - tele control®

Technologia tele control® to przyjazna i jedyna w swoim rodzaju aplikacja pozwalająca na pełny monitoring serwisowy przez Internet. Zupełnie nowa jakość Serwisu, znacznie obniżająca koszty przy zachowaniu pełnej kontroli nad układem.

Interfejs tele control®

Aplikacja tele control® pozwala na zupełnie nowe podejście do kwestii serwisu. Umożliwia zdalny dostęp do elektronicznego

zaworu rozprężnego i ponad setki pozostałych punktów pomiarowych jak również urządzeń peryferyjnych.

Zastosowanie tej technologii pozwala na praktyczne wyeliminowanie konieczności wyjazdów serwisowych.

 

G. Płynna modulacja mocy

Technologia płynnej modulacji to duma naszej firmy. Od 1994 roku, poprzez ciągłe badania udało się nam opracować niezawodną, w pełni modulowaną gruntową pompę ciepła. Stosowanie tego rozwiązania w gruntowych pompach ciepła stanowi rzadkość na rynku, ze względu na ogrom pracy, który jest wymagany przy jego opracowaniu.

Zastosowanie tej technologii otwiera zupełnie nowe możliwości w technice grzewczej. Wszędzie tam, gdzie do tej pory zmienne zapotrzebowanie na energię ograniczało możliwości z korzystania z pomp ciepła, dzięki modulacji staje się to możliwe i opłacalne. 

Technologia ta opiera się na w pełni modulowanych obrotach sprężarki typu Scroll. Urządzenie dostosowuje się do aktualnego zapotrzebowania na energię, pozwalając jeszcze bardziej zoptymalizować koszty eksploatacyjne. Dzięki elektronicznemu zaworowi rozprężnemu we wszystkich typoszeregach posiadamy moce modulowane w zakresie do 31 kW w pompach gruntowych. Rozwiązanie to jest stosowane z powodzeniem w urządzeniach Heliotherm już od 10 lat.

Najważniejsze korzyści wynikające z modulacji:

 • Wyższa sprawność średnioroczna – niższe koszty eksploatacji,
 • Wydłużona żywotność dzięki technologii soft start,
 • Komfortowy poziom głośności,
 • Duża elastyczność w doborze urządzeń.
 • Idealne rozwiązanie dla obiektów o zmiennym zapotrzebowaniu na energię cieplną (pensjonaty, hotele) – brak potrzeby przewymiarowania urządzeń.

Oferta produktów